จากวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ ไป สนามบินสุวรรณภูมิ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรถเริ่มจากวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี ไป สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 114 ลงบริเวณท่าน้ำนนท์ต่อรถประจำทาง 97 ลงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถตู้ประจำทางป้ายเขียนว่าไปสุวรรณภูมิ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ