จากวงเวียนใหญ่ ไม่ทราบว่าจะไปเอเชียทีค ยังไงได้บ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถประจำทาง หรือ การเดินทางอื่นๆที่ไม่ใช่แท๊กซี่

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 89 ลงแยกถนนตก ต่อสาย 75 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ