จากลาดพร้าวไปสุขาภิบาล5

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามสายนถเมย์จากลาดพร้าวไปสสุขาภิบาล5ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 96 ลงบริเวณตลาดปัฐวิกรณ์ต่อรถประจำทางสาย 95,95ก. ลงบริเวณปากทางถนนสุขาภิบาล5 ต่อรถสองแถวประจำทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ