จากรพ.รามา ไปตึกจามจุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินทางจากรพ.รามา ไปตึกจามจุรี

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 509, 8,ฝั่งรพ.รามา มาลงอนุสาวรีย์ชัยฯ แล้วเดินมาฝั่งเกาะพญาไท นังสาย 36 มาลงตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดม ถ.พญาไท แล้วเดินไปได้เลยครับ สามารถสอบถามเส้นทางข้อมูลโดยสารรถประจำทางเพิ่มเติม ที่หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้บริการการ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว ขอบขอบคุณทีใช้บริการ