จากรพ.บางไผ่ถึงรร.สตรีวิทย์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากป้ายรถหน้ารพ.บางไผ่ต้องนั่งรถสายอะไรไปรร.สตรีวิทย์คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถสาย 509 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ