จากรพ.กลาง กลับสาธุประดิษฐ์ ขึ้นสาย35 ตรงไหนครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากรพ.กลางกลับสาธุประดิษฐ์ครับ