จากรพ.กลางไปสามเสน3

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากรพ.กลางไปซ.สามเสน3