จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปขนส่งหมอชิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปขนส่งหมอชิตไปสายไหนได้บ้าง ขอเส้นทางที่เร็วที่สุด

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ