จากพุทธมณฑล สาย 2 ไปวัดราชสิทธารามไปสายอะไรคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่ตรงพุทธมณฑล สาย 2 จะไปวัดราชสิทธารามค่ะ ไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรบ้าง