จากพาหุรัดไปตลาดบางแคสายไหนไปถึงบ้าง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพาหุรัดหน้าโรงเรียนเพาะช่างไปตลาดบางแครถเมล์สายไหนไปถึงบ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ตอบ 1. ขึ้นรถจากพาหุรัด นั้รถสาย 7.ก เลยครับ หรือโทรสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถสายด่วน 1348 ให้บริการตั่งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ