จากพาต้าปิ่นเกล้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพาต้าปิ่นเกล้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องนั่งรถเมล์สายอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถสาย 511 ลงชัยพฤกษ์ต่อรถสาย 515,139 ฝั่งตรงข้ามกับที่ลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ