จากป้ายรถเมล์ตีนสะพานปิ่นเกล้าไป ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะต้องขึ้นรถเมล์สายไหนคะ ทั้งขาไปและขากลับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 507,80 ลงบริเวณท้องสนามหลวงต่อรถประจำทางสาย 3,32 ลงบริเวณแยกซังฮีใช้การเดินเท้า ต่อไปมหาลัยราชภักสวนดุสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ