จากประตูน้ำไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ประตูน้ำไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นรถตรงไหนคะ สายอะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ. ใช้รถสาย 511 ฝั่งพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ หรือโทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั่งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ