จากบิ๊กซีบางประกอกไป มรภ. สวนสุนันทา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากบิ๊กซีบางประกอกไป มรภ. สวนสุนันทา โดยที่ไม่ผ่านอนุเสาวรี ฯ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 140 ลงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถประจำทางสาย 18,539,515 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ