จากบางปะกอกไปม.ราม2 ไปยังไงคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย ปอ.558 ลงเซ็นทรัลบางนา ต่อรถประจำทางสาย 139,180 ฝั่งเดียวกับที่ลง ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ