จากท่าเรือวัดราชสิงขร - เซ็นทรัล พระราม 2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถาม ถ้าลงเรือจากท่าเรือวัดราชสิงขร ไป เซ็นทรัล พระราม 2 มีรถสายไหนผ่านบ้างครับ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลหรือฝั่งเดียวกันก็ได้ครับ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ. ตรงข้ามท่าเรือวัดราชสิงขรใช้รถสาย 75,163,547 ลงที่แยกมไหสวรรค์ดินเลียวซ้ายต่อ รถสาย 68,76 ผ่านเลยครับ หรือโทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ