จากท่ารถสาย 123 ที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จะไปวัดสว่างอารมณ์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากท่ารถสาย 123 ที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะไปวัดสว่างอารมณ์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ