จากท่าน้ำนนทบุรีไป บ้านเรือนไทย แจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถาม จากท่าน้ำนนทบุรีฝั่งหอนาฬิกา ไปบ้านเรือนไทยแจ้งวัฒนะ แถวๆศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ต้องขึ้นสายอะไรบ้างครับ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 32 ลงท่าน้ำปากเกร็ดต่อรถประจำทางสาย 52,150 ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ