จากทำเนียบไปพาต้าปิ่นเกล้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพาต้าปิ่นเกล้าไปทำเนียบรัฐบาลและจากทำเนียบรัฐบาลมาพาต้าปิ่นเกล้า นั่งรถสายอะไร และกี่ต่อคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ