จากดาวคะนอง ไป บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้รถสาย 20 ผ่านเลยครับ หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ