จากซ.ศุนย์วิจัยโรงพยาบาลกรุงเทพ ไปม.หอการค้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 206 ฝั่งตรงข้ามกับซอยศูนย์วิจัยโรงพยาบาลกรุงเทพด้านถนนเพชรบุรี ลงโรงพยาบาลวิภาวิดีด้านถนนวิภาวดี ต่อรถประจำทางสาย ปอ. 69 ปอ.504,555 ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ