จากจรัญฯ37ไปหอการค้าไทย

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เพิ่งไปหอการค้าไทยเป็นครั้งแรดไม่รู้ต้องขึ้นรถสายไหนไป