จากกรมทหารราบที่ 11 บางเขน ไปเนติบัณฑิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางจากกรมทหารราบที่ 11 บางเขน ไป สถาบันเนติบัณฑิตสภา จะเดินทางอย่างไรครับ