จับรถปาดหน้าไปมา สาย 39 ทะเบียน 14-7092

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยตักเตือนรถเมล์ สาย 39 ขับรถแย่มาก ปาดหน้าขับรีบไม่ระมัดระวัง ปาดไปปาดมาจนเกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท บ้านโป่งบัสบอดี้ จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย 39-35 ทะเบียน 14-7092 ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.