จัดให้มีรถวิ่งเส้น สะพานใหม่ - แจ้งวัฒนะ แทน สาย 356

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้จัดรถ ขสมก ครึมแดง วิ่งบริการผู้โดยสาร สายสะพานใหม่ - แจ้งวัฒนะ แทน รถเมล์สาย 356 ที่ยกเลิกการวิ่งไปค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)