จัดรถได้เหี้ยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จัดรถ ภาษาเหี้ยไร รอตั้งนาน สาย 93 เสือกเป็นรถ เสริม มาบุญครอง 2 คันติด มัน 5 ทุ่ม ให้กูรอ ขึ้นพรุ่งนี้ไหม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ