จัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 600 License พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
507180
วันที่รับเอกสาร: 
18/01/2560 - 27/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
08/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/02/2560
ราคากลาง: 
507,180.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม.ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
503,970.00
บริษัท พี เจ อินเตอร์ เทค จำกัด
507,180.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม.ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
503,970.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มกราคม 5, 2560