จัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 28 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1,997,996
วันที่รับเอกสาร: 
09/12/2557
วันที่ยื่นซอง: 
09/12/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/12/2557
ราคากลาง: 
1,997,996.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
1,997,996.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
1,988,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 26, 2557