จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง งบลงทุนปี 2560 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
290000
วันที่รับเอกสาร: 
31/08/2559 - 13/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
31/08/2559 - 13/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/09/2559
ราคากลาง: 
265,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด
227,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด
225,500.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 31, 2559