จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
9679450.00
วันที่รับเอกสาร: 
19/03/2558 - 01/04/2558
วันที่ยื่นซอง: 
19/03/2558 - 01/04/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/04/2558
ราคากลาง: 
133,100.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด
113,280.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด
113,280.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 19, 2558