จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
4021710819.50
วันที่รับเอกสาร: 
23/05/2559 - 27/05/2559
วันที่ยื่นซอง: 
08/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/07/2559
ราคากลาง: 
4,021,710,819.50
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน กิจการร่วมค้า เจวีซีซี โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)
3,845,000,000.00
กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด
3,389,710,819.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด
3,389,710,819.50
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 23, 2559