จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 16, 2557 - จันทร์, ตุลาคม 20, 2557
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,200,500,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ