จัดคิวขึ้นรถA1(ช่วงเช้า)​ที่ลำลูกกา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในช่วงเช้าบริเวณแยกลำลูกกาจะมีผู้รอใช้บริการมาก ทำให้เบียดและแซงกันเวลาขึ้นรถ จึงอยากให้องค์การช่วยจัดระเบียบการขึ้นรถเพื่อใช้บริการ โดยอาจเปิดประตูเดียวเพื่อให้เกิดการเข้าคิวและไม่แซงกัน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เป็นผู้ให้บริการที่ดี (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ