จักรยานขึ้นรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามว่าสามารถนำจักรยานพับ ทำการพับแล้วเรียบร้อยสามารถนำขึ้นรถเมล์ได้ไหมครับ ถ้าขึ้นได้มีกำหนดเวลาในการขึ้นไหมครับ ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าสามารถนำจักรยานพับขึ้นรถเมล์ได้ แต่ต้องไม่กีดขวางผู้ใช้บริการท่านอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการของสายนั้นๆ ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด(ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ