จะไป ร.ร.ชลประทานปากเกร็ด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คืออยู่แถวสนามหลวง จะไป ร.ร.ชลประทานปากเกร็ด นั่งสาย 32 กับสาย 33 สายไหนดีกว่า และต้องลงจุดไหนจะใกล้ทั่สุดค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการได้ทั้ง 32,32 ระยะเวลาการเดินทางใช้เวลาไก้ลเคียงกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ