จะไปไปรษณีย์บางใหญ่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม 2 ไป ไปรษณีย์บางใหญ่ ยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ