จะไปไทรน้อย จากปากเกร็ดหรือเดอะมอลงาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากปากเกร็ดไปไทรน้อยต้องขึ้นรถสายไหนค่ะ หรือจากเดอะมอล์งามวงวานก้อได้ค่ะ