จะไปบริษัทมิตรแลนด์ คอเปอเรชั่น เขตประเวศ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ทราบว่าจะขึ้นรถเมล์ 3 ต่อคือ สาย 131 สาย 143 และสาย 92ร อยากทราบว่า สาย 131 ลงตรงไหนเพื่อต่อรถ 143 และ สาย 143 ลงตรงไหนเพื่อต่อ 92ร ครับ และสาย92รแตกต่างจากสายปกติยังไงครับ