จะรีบไปตายหรอ 140 16-2535 5-70107

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
140 16-2535 5-70107 ขับรถเร็วจนมีสัญญาณ​เตือน พอกดออดหูตึงไม่ได้ยินไม่ยอมจอดจนเลยป้าย กระเป๋าก็ไม่บอกคนขับตาบอดเป็นใบ้กันหรอ ทำงานไปวันๆรอเกษียณ ดูอายุงานก็ไม่น้อย พงานแบบนี้อย่าอยู่​เลย ไปหางานที่อื่นทำเถอะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ