จะยกเลิกสาย 751 จริงหรือ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.จริงหรือเปล่าที่จะยกเลิกสาย 751 ได้ยินพกส.แจ้งผู้โดยสารอย่างงั้rน เนื่องจากผู้โดยสารบ่นว่ารอรถนาน