จอในรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จอที่มาติดในรถ ควรเป็นจอบอกข้อมูลบอกเส้นทางบอกป้าย ตัวใหญ่ๆ ไม่ใช่ฉายวีดีโออะไรก็ไมรู้มี มีคนมาพูดซึ่งก็ไม่ได้ยินอยู่่ แต่ข้อมูลป้ายตัวเล็กมาก น่าจะใข้ประโยชน์ได้มากกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ