จอแสดงป้ายรถประจำทางภาษาอังกฤษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จอแสดงป้ายภาษาอังกฤษ นั่งมาหลายสาย ทั้ง ปอ137 , 71 ถ้ามีแล้วเขียนผิดขนาดนี้ ไม่ควรจะมีเลยดีกว่านะคะ แสดงภาษาไทยอย่างเดียวไปเลย งงมาก เช่น โรงเรียน แทนที่จะใช้ school เขียนภาษาคาราโอเกะซะอย่างงั้น แทบบางคำอ่านเป็นอะไรไม่รู้ Plaza เป็น Plasa คืออะไร องค์กรใหญ่ขนาดนี้ มันแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขอบคุณที่แนะนำบริการ)