จอบอกป้ายบนรถเมล์ ขอตัวอักษรขนาดใหญ่ๆได้มั้ย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จอที่ติดตั้งบนรถเมล์ ไม่ต้องใส่ประวัติคุณงามความดีขององค์กรก็ได้มั้ง ขอเปลี่ยนเป็นเพิ่มขนาดตัวหนังสือที่บอกป้ายต่อไป ตัวใหญ่ๆ เต็มจอ ให้ผู้โดยสารมองเห็นง่ายๆ ไม่ดีกว่าหรือ จะเป็นประโยชน์มากกว่านะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ