จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 คันใหม่สีฟ้า จอดรถไม่ตรงป้ายรถ บอกผู้โดยสารว่าระวังรถซ้าย คือแล้วไล่ผู้โดยสายลงได้หรอคะ ???? คือมันยังไม่ถึงป้ายเลย ??? เดินโคตรจะไกล เข้าใจนะว่ารถติดแต่ทำแบบนี้คือถูกหรอ ??? ควรทำยังไงพูด เดี๋ยวขอตามล่าหาชื่อคนขับก่อนนะ จำหน้าได้แม่น อีกอย่างคือขับรถก็รีบ ไม่รู้ว่าให้มาขับรถให้บริการผู้โดยสารได้ยังไง ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ