จอดแล้วไม่เปิดประตูหลังให้ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 23/6/20 เวลา 7.15 รถ เมลย์ 145 แอร์สีฟ้า ทะเบียน 16-1924 ปากน้ำ HappyLand ป้ายแยกไฟฟ้า มุ่งหน้าไปบางกะปิ. ประเด็น คือจอดป้าย เปิดแต่ประตูหน้า. เรามายืนประตูหลังรอ ❌❌มันไม่เปิด เราเคาะประตู มันไม่เปิด รถออกไปเลย เลวไหม ฝนก็เริ่มตก ขอคำอธิบาย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ