จอดรับหน่อยก็ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถป้าย นราราม3 (นราธิวาส-พระราม3) ทีสาย 77 ยอมจอด แต่สายอื่นที่จะเข้าอู่ไม่จอดรับถ้าไม่มีคนลง ทั้งๆที่ต้องผ่านเซ็นทรัล รับหน่อยก็ดีค่ะ รถมีน้อย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.