จอดรับผู้โดยสารสาย16

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย16ช่วงเวลาสี่ทุ่มขึ้นไปไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายซอยสองพระ เขตบางรัก เป็นช่วงต้นสายจากสี่พระยา เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ไม่รู้ว่าคนขับจะรีบไปไหน ออกมายืนโบกอย่างเห็นได้ชัดและป้ายรถเมล์ก็มีไฟสว่าง ซึ่งรอมาเกือบชั่วโมงแต่ไม่ได้ขึ้นรถแบบนี้โปรดนำไปปรับปรุงด้วยนะคะถึงแม้ว่าป้ายนั้นจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้นก็ตาม

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 7 ดำเนินการแจ้งพนักงานภายในสาย 16 ให้จอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ให้สัญญาณว่าต้องการใช้บริการตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และให้วิ่งชะลอดูผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถประจำทางทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ