จรัญ 53 ไปรพ. ศิริราช สายไหนผ่านบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จรัญ 53 ไปรพ. ศิริราช สายไหนผ่านบ้างครับ ทั้งขาไปและกลับด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ