จรัญ ซ.3(วัดท่าพระ) ไป คณะทันตจุฬา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากจรัญ ซ.3(วัดท่าพระ) ไป คณะทันตจุฬา ถ.อังรีดูนังต์ (หรือแถว btsสยาม) นั่งรถเมล์สายอะไรหรอครับ ผมไม่อยากตั่ง bts เพราะไปกลับเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 42 542 ลงศึกษานารี ต่อรถโดยสารสาย 21 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.0-22.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 42 542 ลงป้ายศึกษานารี ต่อรถโดยสารสาย 21 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ