งานครบรอบ 41 ปี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ภาพประกอบ: 
2101